Kočnice

Kočnice - Servis Kočionog Sistema

Česti znaci da treba da prekontrolišete kočnice su:

 

  • Grebanje i škripanje pri kočenju
  • Snažne vibracije, povlačenje na jednu stranu prilikom kočenja
  • Niska papučica kočnica
  • Ručna kočnica koja ne drži automobil u mestu
  • Curenje ili nizak nivo ulja u kočnicama

Naši mehaničari mogu zameniti i srediti Vaše kočnice i sve u vezi i kočenja Vašeg vozila - rotore diska, kočnice, bubnjeve, cilindre točkova, glavni cilindar, kočione vodove, creva i ručnu kočnicu. Takođe ih možete pitati o dijagnostifikovanju i popravci problema sa ABS-om (Anti-Lock Braking System - sistem protiv blokiranja kočnica).

Kontaktirajte nas ili nas posetite u našem auto servisu u Novom Sadu u Vršačkoj ulici broj 29.