Kako montirati GPS navigaciju u traktor?

0 Comments

Kada je reč o modernoj poljoprivredi, tehnologija je promenila mnogo, a GPS navigacioni sistemi nisu izuzetak.GPS navigacioni sistemi su postali važan alat za savremene poljoprivrednike, omogućavajući im da poboljšaju efikasnost i produktivnost u svojim operacijama. 

Sa GPS navigacionim sistemom instaliranim u traktoru, poljoprivrednici mogu precizno mapirati polja, planirati i izvršavati aktivnosti sadnje i žetve i optimizovati korišćenje resursa, čak i sa kvalitetnim a jeftinim traktorima koje nudi AgriNova. U ovom tekstu ćemo razgovarati o procesu instaliranja GPS navigacionog sistema u traktor, zajedno sa nekim primerima kako to može koristiti poljoprivredi.

Korak 1: Izaberite odgovarajući GPS sistem

Prvi korak kada su navigacije za traktore u pitanju je odabir odgovarajućeg sistema za vaše potrebe. Postoji nekoliko dostupnih opcija, u rasponu od osnovnih ručnih uređaja do naprednijih sistema koji se integrišu sa drugom poljoprivrednom opremom. Popularne opcije uključuju Trimble, John Deere i Raven Industries.

Kada birate GPS sistem, važno je uzeti u obzir specifične potrebe vašeg poljoprivrednog rada. Da li vam je potrebno praćenje  u realnom vremenu ili je dovoljan osnovni navigacioni sistem? Da li vam je potreban sistem koji se integriše sa drugom poljoprivrednom opremom, kao što su sejalice ili prskalice? 

Odgovori na ova pitanja će vam pomoći da suzite svoje mogućnosti i izaberete sistem koji zadovoljava vaše potrebe.

Korak 2: Instalirajte GPS prijemnik

Kada odaberete svoj sistem, sledeći korak je da instalirate GPS prijemnik u vaš traktor. Ovo uključuje montažu prijemnika na odgovarajuću lokaciju, na primer na krov kabine ili na haubu traktora. Prijemnik treba da bude bezbedno montiran i zaštićen od oštećenja.

GPS prijemnik je odgovoran za prijem signala sa GPS satelita i njegovo prenošenje u navigacioni sistem. Tačnost GPS navigacionog sistema zavisi od kvaliteta GPS prijemnika, tako da je važno da odaberete prijemnik visokog kvaliteta koji je pogodan za vašu poljoprivrednu delatnost.

Korak 3: Instalirajte navigacioni sistem

Sa instaliranim prijemnikom, sledeći korak je instaliranje navigacionog sistema. Ovo uključuje montažu displeja u kabinu traktora i povezivanje sa GPS prijemnikom. Navigacioni sistem treba da bude postavljen na mestu koje je lako vidljivo operateru i lako dostupno.

Navigacioni sistem u realnom vremenu prikazuje informacije o lokaciji i kretanju traktora, kao i druge važne podatke, kao što je položaj sejalica ili prskalica. Takođe omogućava operateru da unese podatke o polju, kao što su njegove granice i sve prepreke ili opasnosti.

Korak 4: Kalibrirajte sistem

Kada je navigacioni sistem instaliran, važno je da ga kalibrišete da biste obezbedili precizno praćenje i pozicioniranje. Ovo uključuje vožnju traktora po obodu polja kako bi se napravila granična karta, koja se zatim učitava u navigacioni sistem. Sistem zatim može da koristi ovu mapu za vođenje traktora tokom aktivnosti sadnje i žetve.

Kalibracija je važan korak u procesu instalacije, jer osigurava da je navigacioni sistem tačan i pouzdan. Važno je pažljivo pratiti uputstva proizvođača prilikom kalibracije sistema, jer greške mogu dovesti do netačnih podataka i smanjene produktivnosti.

Prednosti GPS navigacionog sistema u traktoru

GPS tehnologija nudi niz prednosti za poljoprivrednike, uključujući povećanu efikasnost i tačnost, smanjene troškove i poboljšanu produktivnost. Sa navigacionim sistemom ugrađenim u traktor, poljoprivrednici dobijaju sledeće pogodnosti:

  • Povećana preciznost: GPS tehnologija omogućava poljoprivrednicima da precizno mapiraju svoja polja i prate njihov napredak. Ovo smanjuje rizik od preklapanja i propuštenih područja.
  • Povećana efikasnost: Smanjenjem vremena potrebnog za navigaciju svojim poljima, farmeri mogu povećati svoju produktivnost i smanjiti troškove goriva.
  • Ušteda novca: GPS tehnologija može pomoći poljoprivrednicima da smanje ulazne troškove preciznom primenom đubriva i pesticida samo tamo gde su potrebni, a ne na celom polju.
  • Poboljšani prinosi useva: Uz tačne podatke o zemljištu i vremenskim uslovima, farmeri mogu doneti informisane odluke o plodoredu, sadnji i žetvi, što dovodi do povećanja prinosa useva.

Primeri GPS navigacionih sistema

Na tržištu postoji nekoliko navigacionih sistema, od kojih svaki ima svoje jedinstvene karakteristike i prednosti. Evo nekoliko primera:

  • John Deere-ov StarFire 6000 prijemnik: Ovaj sistem nudi poboljšanu preciznost i pokrivenost, sa mogućnošću praćenja do četiri sazvežđa (GPS, GLONASS, Galileo i Beidou) istovremeno.
  • Trimble-ov GFKS-750 displej: Ovaj sistem nudi veliki ekran koji se lako koristi, sa mogućnošću povezivanja na niz senzora i dodataka, uključujući kamere i meteorološke stanice.
  • Raven’s Viper 4+ Displej: Ovaj sistem nudi prilagodljiv interfejs, sa mogućnošću nadgledanja i kontrole više mašina i aplikacija odjednom.

Zaključak

Navigacioni sistemi nude niz prednosti za farmere, uključujući povećanu efikasnost, smanjene troškove i poboljšanu tačnost. Iako proces instaliranja GPS navigacionog sistema u traktor može izgledati zastrašujuće, uz odgovarajuće alate i znanje, to se može uraditi lako i efikasno. 

Odabirom sistema koji zadovoljava vaše specifične potrebe i budžet, možete iskoristiti prednosti GPS tehnologije u vašim poljoprivrednim operacijama, što dovodi do povećane produktivnosti i profitabilnosti.

Categories: