Servis Poljoprivredne Mehanizacije

Intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom i radom poljoprivrednih mašina i opreme javlja se potreba za periodičnim održavanjem i popravkom, jer se u procesu rada mašine i alati neizbežno habaju i kvare. 

Pravilnim održavanjem i popravkom mašina obezbediće se uspešan razvoj poljoprivredne proizvodnje. Održavanje i popravke treba da su planirani i preventivni. Sistem održavanja i popravke mašina uključuje sledeće osnovne elemente: sporadične popravke na terenu, svakodnevno održavanje i periodično održavanje i pregledi.

Da bi se dugoročno sačuvalo i očuvalo tehničko stanje poljoprivrednih mašina, pored održavanja i popravki potrebno je i pravilno skladištenje, posebno mašina velike vrednosti (kombajn-vršalica, krmni kombajn). Cilj je da poljoprivredna mašina do dolaska proleća bude u ispravnom stanju. Po završetku jesenjih radova, tokom zimske sezone, tj. onog perioda kada mašine nisu uključene u poljske radove, pravo je vreme da se posvetimo njihovom održavanju i servisiranju.

U daljem tekstu ukazaćemo upravo na neophodnost redovnog servisa poljoprivredne mehanizacije.

Šta podrazumevamo pod održavanjem poljoprivredne mehanizacije?

Održavanje po definiciji podrazumeva periodične preglede i podešavanja koji se izvode bez rastavljanja mašine ili njenih glavnih strukturnih celina. 

Većina poljoprivrednih mašina radi sezonski, a njihovo održavanje zavisi od njihove složenosti. Mašine treba da budu popravljene i servisirane pre sezone, održavane tokom smena sezona, a zatim pregledane na kraju sezone. Ako se čuvaju u dvorištu, treba da budu pod pokrovom zbog zaštite od korozije. Najbolje je za njih da prezime na nekom natkrivenom mestu, u garaži ili hangaru. Održavanje složenijih mašina razlikuje se od održavanja jednostavnijih po tome što se u sezoni dnevno održavanje dopunjava nedeljnim nivoom održavanja.

U slučaju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa manjim brojem mašina, jednostavnije zadatke održavanja, koji se mogu naći u uputstvima za upotrebu i održavanje određene mašine, obavlja rukovalac poljoprivrednom mašinom. Ako je to posao koji zahteva više stručnosti, onda je najbolje koristiti usluge specijalizovanog servisera.

Kada govorimo o održavanju poljoprivrednih mašina, razlikujemo:

  • Svakodnevno održavanje.

To je čišćenje, podmazivanje i pregled koji se može obavljati jednostavnim alatima i treba ga izvoditi svakodnevno, u svakoj smeni (4-10 sati).

  • Periodično održavanje.

Pod ovim održavanjem podrazumevamo nedeljno ili mesečno održavanje. Osnovu za njegovo obavljanje čini upotreba mašine merena u satima rada. Ovde treba uključiti i zamenu ulja i razna ispitivanja i podešavanja poljoprivredne mašine.

  • Generalno (opšte) održavanje.  

Opšte održavanje je potrebno nakon 900-1200 radnih sati, u zavisnosti od tipa mašine. Pored svakodnevnog, nedeljnog i mesečnog održavanja, mašina podleže i generalnom pregledu. Karakteriše ga činjenica da ovo takođe može dovesti do demontaže komponenata mašine. Ove operacije se mogu izvoditi samo u dobro opremljenoj radionici.

Mašine za čišćenje su veoma važane za održavanje i za zaštitu od korozije. Pranje može da se obavlja hladnom ili vrućom vodom ili parom. Seme koje je ostalo u rezervoaru, hranilicama, transporterima i odvodnim cevima, obično se pre pranja ukloni usisivačem ili vazduhom iz kompresora. Tako se smanjuje mogućnost da seme proklija ili da glodari oštete električne žice. Vazduhom se čiste i ležajevi, žice i remenovi. Hemijsko pranje se obavlja u slučaju zagađenosti površina uljem, gde je samo voda neefikasna kao sredstvo za čišćenje.

Podmazivanje mašina je takođe jako važno. Prilikom obavljanja ovog zadatka, treba na osnovu uputstva pojasniti broj mesta na kojima je potrebno podmazivanje, kvalitet maziva, količinu materijala i datum podmazivanja. Mašine se uvek i u redovnim intervalima moraju podmazivati mazivom, u skladu sa uputstvima za ugradnju i održavanje. Zagrevanje ležajeva koji rade pod većim opterećenjima takođe se proverava tokom rada, u skladu sa propisima o sprečavanju nezgoda. Za ovo održavanje se može koristiti pištolj za podmazivanje, a za veće mašine pneumatski pištolj za podmazivanje pod visokim pritiskom.

Sa stanovišta održavanja, posebnu pažnju treba obratiti na traktorske prikolice uključene u drumski saobraćaj, na kojima, osim rada, drumski saobraćaj zahteva i rad signalno-sigurnosne opreme. Treba ih redovno proveravati. Prikolice treba servisirati zajedno sa njihovim vučnim jedinicama.

Šta podrazumevamo pod servisom poljoprivredne mehanizacije?

Jednom godišnje, obično u zimskom periodu kada nema posla u polju, mašine treba pregledati, servisirati i zameniti njihove dotrajale i ishabane delove. Kod sejalica se načešće habaju lančanici i zupčanici, kod traktora je neophodna redovna zamena ulja i provera  ispravnosti kočnica.

Poljoprivrednici sve ove kontrole i servis mašina uglavnom obavljaju sami, dok se za rezervne delove i savete obraćaju prodavcima ili proizvođačima poljoprivredne opreme. Ipak, da li je to dovoljno? 

S obzirom na to da nisu u mogućnosti da sa novom sezonom poljoprivredna mehanizacija se zamenjuje novom, poljoprivrednicima je redovan servis veoma važan. Kvarovi dovode do zastoja u procesu rada, a to prouzrokuje veliku štetu.  Servis predstavlja značajan trošak za poljoprivredne proizvođače, ali ga ne treba preskočiti, jer od redovnog održavanja postojeće mehanizacije zavisi dalja poljoprivredna proizvodnja, a često i egzistencija.

Rezervni delovi 

Ukoliko nam trebaju rezervni delovi za često prodavani model polovnog traktora, ne bi trebalo da bude problema sa nabavkom rezervnih delova. Kod modela čija je proizvodnja bila u manjim serijama ili je obustavljena, kupac bi trebalo unapred da proveri raspoloživost rezervnih delova i servisera tih traktora.

Zamena filtera

Zamena filtera je veoma važna stavka, kao i izbor kvalitetnih ulja i maziva. Filteri poboljšavaju radni učinak mašine i produžavaju joj radni vek, jer je štite od nečistoća iz vazduha i tečnosti. Filtere za ulje treba menjati svaki put kada se menja ulje, ali i obavezno kada se sa sintetičkog ulja prelazi na mineralno ulje i obrnuto. Filteri za goriva čuvaju pumpu i brizgaljke. Filteri za rashladne tečnosti uklanjaju štetne sastojke i održavaju ravnotežu rashladnog sistema.

Za besprekoran rad Vaše poljoprivredne mehanizacije redovnim servisiranjem, pružite poverenje Auto-servisu “Pilipović” i našem visoko kvalifikovanom osoblju. Otklonićemo kvar na Vašoj mašini u najkraćem mogućem vremenskom roku uz visok nivo kvaliteta i pristupačne cene. Pozovite nas.

Categories: